Sendikamıza üye olmak için 15. Taşımacılık iş kolunda sigortalı çalışıyor olmanız yeterlidir.

ÜYELİK İŞLEMLERİ E DEVLET ÜZERİNDEN YAPILMAKTADIR.

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU MADDE - 17

1 - On beş yaşını dolduran ve bu Kanun hükümlerine göre işçi sayılanlar, işçi sendikalarına üye olabilir.

2 - Bu Kanun anlamında işveren sayılanlar, işveren sendikalarına üye olabilir.

3 - Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz. İşçi veya işverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamaz. Ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya üye olabilir. İşçi ve işverenlerin bu hükme aykırı şekilde birden çok sendikaya üye olmaları hâlinde sonraki üyelikler geçersizdir.

4 - Bir işyerinde yardımcı işlerde çalışan işçiler de, işyerinin girdiği işkolunda kurulu bir sendikaya üye olabilir.

5 - Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde üyelik, ret kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılır

1. ADIM - En yakın PTT Şubesinden e-devlet şifresi alınacak,

2. ADIM - www.türkiye.gov.tr adresinden Sisteme Giriş tıklanacak,

3. ADIM - T.C. Kimlik Numarası ve PTT‘den aldığınız şifre girildikten sonra sisteme giriş yap düğmesi tıklanacak,

4. ADIM - Başvurular menüsüne tıklanacak,

5. ADIM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başlığı altında İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri tıklanacak,

6. ADIM -Tüm İş Kolları düğmesi tıklanacak,

8. ADIM - 553 KODLU TUR-SEY İŞ Sendikası işaretlenecek ve Üyelik Başvurusu düğmesi tıklanacak,

9. ADIM - İstenilen Bilgiler doldurulacak ve Başvur düğmesine tıklanarak Üyelik işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.                                           HAYIRLI OLSUN. YUVANIZA HOŞ GELDİNİZ


SIKÇA SORULAN SORULARA GERİ DÖN

ÜYE GİRİŞİ